7 tips för nybörjare som vill lyckas med frilansandet

7 tips för nybörjare som vill lyckas med frilansandet

År 2020 fanns det cirka 59 miljoner frilansare bara i USA, vilket motsvarar 36 % av den amerikanska arbetskraften. Antalet frilansare i världen uppskattas vara mycket högre.

 

Är du intresserad av hur man startar ett frilansföretag och behöver några tips för frilansare? I så fall har du kommit till rätt ställe.

 

Här kan du lära dig mer om fördelarna med frilansarbete och få värdefulla tips som hjälper dig att komma igång.  

1. Identifiera dina färdigheter

Det är viktigt att identifiera dina färdigheter när du börjar frilansa, eftersom det hjälper dig att avgöra vilka tjänster du kan erbjuda potentiella kunder.

Här är några tips som hjälper dig att identifiera dina färdigheter:

 • Lista dina hobbies och intressen
 • Reflektera över din arbetslivserfarenhet
 • Tänk på din utbildning
 • Gör ett test för bedömning av färdigheter
 • Be om feedback från andra

När du har identifierat dina färdigheter kan du börja fundera på hur du ska marknadsföra dig själv till potentiella kunder och vilka tjänster du kan erbjuda.

 

Kom ihåg att det finns viktiga kunskaper om frilansande som du behöver för att kunna ta dig in i denna bransch. Se till att du är förberedd för det arbete som följer med denna roll.

2. Bygg upp din portfölj

Det är viktigt att bygga upp en portfölj när du börjar frilansa eftersom det visar upp dina färdigheter och erfarenheter för potentiella kunder. Din portfölj är i huvudsak en samling av dina bästa arbetsuppgifter, vilket gör att kunderna kan se vad du kan och avgöra om du passar deras behov.

 

Här är några skäl till varför och hur du kan bygga upp din portfölj när du börjar frilansa:

Skapa trovärdighet

En stark portfölj visar att du har de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att slutföra projekt framgångsrikt, vilket kan bidra till att skapa trovärdighet och göra det mer sannolikt att kunderna anlitar dig.

Visa din expertis

Din portfölj är en möjlighet att visa upp din expertis inom ett visst område, oavsett om det handlar om skrivande, grafisk design eller webbutveckling. Detta kan hjälpa dig att sticka ut från andra frilansare och attrahera kunder som söker en specifik kompetens.

Ge socialt bevis

En portfölj med vittnesmål från tidigare kunder kan ge sociala bevis på att du är en skicklig och pålitlig frilansare.

Följ de här stegen för att bygga upp din portfölj:

 • Välj dina bästa arbetsprover
 • Skapa en webbplats eller en portfölj på nätet
 • Ge ett sammanhang
 • Uppdatera kontinuerligt din portfölj

Genom att bygga upp en stark portfölj kan du skapa trovärdighet och visa din expertis, vilket kan hjälpa dig att locka nya kunder och utveckla din frilansverksamhet.

3. Fastställ dina priser

Det är viktigt att du fastställer dina priser när du börjar frilansa eftersom det avgör hur mycket du får betalt för ditt arbete. Det är viktigt att fastställa priser som är rättvisa för dig och som återspeglar din skicklighet och expertis samtidigt som de är konkurrenskraftiga på marknaden.

När du är redo att fastställa dina priser bör du tänka på följande:

Bestäm ditt värde

Tänk på din erfarenhetsnivå, dina färdigheter och det värde du tillför kunderna. Du vill inte sälja dig själv för lågt, men du vill inte heller prissätta dig själv från marknaden.

Forskning om industristandarder

Titta på vad andra frilansare inom ditt område tar betalt och använd detta som utgångspunkt för dina priser. Du kan också använda onlineverktyg som PayScale eller Glassdoor för att se den genomsnittliga lönen för din yrkestitel i ditt område.

Överväga dina utgifter

När du fastställer dina priser bör du ta hänsyn till eventuella utgifter, t.ex. för utrustning, programvara och skatter.

Var villig att förhandla

Var öppen för att förhandla med kunderna, men var också bestämd när det gäller vad du anser vara ett rättvist pris för dina tjänster. Det är viktigt att fastställa dina priser på ett lämpligt sätt eftersom det påverkar din inkomst och framgången för din frilanskarriär. Om du tar för mycket betalt kanske du inte får lika många kunder, medan det kan bli svårt att försörja sig om du tar för lite betalt. Du kan locka till dig kunder och bygga upp en framgångsrik frilansverksamhet genom att sätta rättvisa och konkurrenskraftiga priser.

4. Skaffa rätt verktyg och utrustning

Att skaffa rätt verktyg för ditt frilansarbete är avgörande för din framgång eftersom det kan förbättra din effektivitet och kvaliteten på ditt arbete.

 

De rätta verktygen ser olika ut för alla och beror på ditt arbete. Du kan till exempel behöva en högpresterande dator med dubbla skärmar. Du kanske också vill investera i en skärminspelare och en videoredigerare.

 

Följ de här stegen för att få rätt verktyg för ditt frilansarbete:

Identifiera dina behov

Tänk på vilka verktyg du behöver för att utföra ditt arbete effektivt och med hög kvalitet.

Undersök dina alternativ

Sök efter verktyg som passar din budget, är användarvänliga och utformade för ditt specifika arbetsområde. Det kan handla om mjukvara, hårdvara eller online-verktyg.

Testa olika verktyg

Använd kostnadsfria provversioner eller demos för att testa olika verktyg och avgöra vilka som är bäst.

Investera i verktyg av hög kvalitet

Snåla inte på kvaliteten när det gäller viktiga verktyg, som datorer och programvaror, eftersom de kan påverka kvaliteten på ditt arbete och din förmåga att uppfylla kundernas krav.

5. Marknadsför dig själv och dina tjänster

Det är viktigt att marknadsföra sig själv som frilansare för att locka potentiella kunder och få ditt företag att växa. Som frilansare är du ansvarig för att hitta och säkra dina kunder; marknadsföring är därför viktigt.

Några av anledningarna till att marknadsföring är en viktig del av din resa som frilansare är följande:

 • Attrahera potentiella kunder
 • Bygg upp ditt varumärke
 • Öka din inkomst

För att marknadsföra dig själv som frilansare kan du följa de här stegen:

Definiera din målgrupp

Tänk på din idealiska kund och vilken typ av arbete du vill utföra. Detta hjälper dig att anpassa dina marknadsföringsinsatser till rätt målgrupp.

Skapa ett varumärke

Utveckla ett starkt varumärke som återspeglar dina färdigheter, din erfarenhet och din personlighet. Detta kan omfatta en logotyp, en webbplats, visitkort och profiler i sociala medier.

Nätverk

Delta i evenemang, gå med i onlinecommunities och kontakta andra frilansare och potentiella kunder för att bygga upp ditt nätverk och få exponering.

Utveckla en marknadsplan

Skapa en marknadsföringsplan som omfattar taktik som e-postmarknadsföring, innehållsmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier och betalda annonser.

Spåra dina resultat

Mät hur framgångsrika dina marknadsföringsinsatser är och justera din strategi därefter. Det kan till exempel handla om att spåra trafiken på webbplatsen, hur många e-postmeddelanden som öppnas och hur många kunder du lockar till dig.

6. Skapa ett kontrakt

Det är viktigt att upprätta ett frilansavtal för att skydda dig själv och dina kunder när du arbetar som frilansare. Det hjälper till att skapa tydliga förväntningar, beskriver arbetets omfattning och skyddar båda parter vid eventuella tvister eller problem.

 

Följ de här stegen för att skapa ett frilanskontrakt:

Definiera arbetets omfattning

Definiera projektet tydligt, inklusive tidslinjer, leveranser och milstolpar.

Fastställa betalningsvillkor

Ange betalningsbelopp, tidsplan och andra detaljer.

Fastställa äganderätt och upphovsrätt

Ange tydligt vem som äger verket och eventuella tillhörande upphovsrätter.

Inkludera avtal om sekretess och tystnadsplikt

Om det är nödvändigt, inkludera ett sekretessavtal för att skydda känslig information om projektet.

Diskutera omarbetningar och redigeringar

Ange hur många ändringar eller redigeringar som är tillåtna och eventuella avgifter.

Granska och underteckna kontraktet

Granska kontraktet tillsammans med kunden, gör eventuella ändringar och låt båda parter underteckna kontraktet.

7. Hantera din tid

Det är viktigt att hantera din tid när du arbetar som frilansare eftersom det hjälper dig att vara produktiv, hålla deadlines och balansera din arbetsdag.

Att arbeta som frilansare innebär att du ansvarar för att hantera din egen tid, och en effektiv tidshantering kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

För att hantera din tid effektivt som frilansare kan du följa de här stegen:

 • Prioritera de viktigaste uppgifterna eller projekten och fokusera på dem.
 • Skapa ett schema och håll dig till det
 • Minimera distraktioner
 • Ta regelbundna pauser
 • Använd verktyg och appar för att hjälpa till
 • Ta inte på dig mer arbete än du kan hantera.

Om du inte lär dig att hantera din tid tidigt i din frilanskarriär kan det vara omöjligt att komma framåt och börja tjäna pengar. Även om det kan verka trivialt är tidshantering avgörande för att nå framgång.

Nu vet du hur du startar ett frilansföretag

Att starta ett frilansföretag kan vara en givande och tillfredsställande karriärväg, men det kräver noggrann planering, engagemang och hårt arbete. Genom att följa de tips som beskrivs i den här artikeln kan du skapa förutsättningar för framgång och bygga upp ett blomstrande frilansföretag.

 

Kom ihåg att identifiera dina färdigheter, bygga upp din portfölj, fastställa dina priser och investera i rätt verktyg. Om du vill ha kvalitetsverktyg för skärminspelning och videoredigering kan du prova FlashBack  för att se vad det erbjuder.

 

Att starta ett frilansföretag kan vara en utmaning, men du kan uppnå dina mål och bygga en framgångsrik karriär med rätt inställning, färdigheter och strategier.

 

Håll dig fokuserad, fortsätt att lära dig och anpassa dig, och var inte rädd för att söka hjälp eller råd. Nu när du vet hur man startar ett frilansföretag är det dags att ta steget och förverkliga dina drömmar.