Videotrainingen

Bewerken

Frames bewerken
Een videobestand toevoegen
Tekst toevoegen
Markeer cursor
Watermerken toevoegen

Geluid

Sporen en Clips
Verwijderen van geluid
Verdwijnend geluid
Wijziging van het volume
Geluid toevoegen
Geluid verwijderen
Stilte invoegen

Voor meer hulp en tutorials, bezoek FlashBack Support