Privacybeleid

Blueberry Software heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy en persoonlijke informatie respecteren. Het onderstaande beleid schetst de informatie die we kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken.

De FlashBack aanvraag

Gebruiksgegevens

FlashBack verzamelt optioneel informatie over uw gebruik van de applicatie om de functionaliteit en bruikbaarheid van de Software te verbeteren. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar en zal niet worden gedeeld met een externe organisatie - het wordt alleen gebruikt om beter te begrijpen hoe FlashBack 's functies worden gebruikt, om te helpen en te informeren over beslissingen met betrekking tot productontwikkeling. Het verzenden van gebruiksgegevens kan worden uitgeschakeld door opties op het tabblad 'Privacy' van het venster met de applicatie-instellingen.

Probleemrapportage

Gebruikers die problemen ondervinden hebben FlashBack de mogelijkheid om logbestanden naar Blueberry ons te sturen om ons te helpen bij het diagnosticeren en oplossen van het probleem. De logbestanden bevatten alleen informatie over de uitvoering FlashBack en geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Logbestanden worden alleen verzonden als reactie op gebruikers die de functie Probleemrapportage in de FlashBack gebruikersinterface selecteren en worden niet automatisch verzonden.

Deze website

Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken
Blueberry Software verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u (bijv. naam, adres, e-mailadres, creditcardnummer, vervaldatum) zonder dat u ermee instemt om deze op vrijwillige basis aan ons te verstrekken. Wij zullen informatie verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten. Wij kunnen deze informatie opslaan en verwerken om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en om uw ervaring als klant van Blueberry Software te personaliseren. We kunnen ook de verkeerspatronen van gebruikers en het gebruik van onze site monitoren met deze informatie om het ontwerp, de lay-out en de inhoud te helpen verbeteren.

Ons gebruik van cookies
Zoals veel websites gebruiken wij tekstbestanden die bekend staan als 'cookies' om informatie te verzamelen, die ons helpt om onze klanten nuttige functies aan te bieden. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om uw sessie op te slaan, zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren, en om te registreren hoe vaak u de site bezoekt en welke gebieden u daarbinnen bezoekt. Cookies zelf kunnen gebruikers niet persoonlijk identificeren, hoewel ze wel de computer van een gebruiker kunnen identificeren. U kunt uw browser desgewenst zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar het is mogelijk dat u dan niet optimaal van onze website gebruik kunt maken.

Zal Blueberry ik mijn persoonlijke informatie aan andere bedrijven verkopen?
Wij kunnen uw e-mailadres doorgeven aan geautoriseerde wederverkopers in uw regio.

Anders dan geautoriseerde wederverkopers, zal Blueberry Software uw persoonlijke informatie niet aan een externe organisatie geven of verkopen voor eigen gebruik zonder uw toestemming. We kunnen soms samenwerken met andere bedrijven om ons in staat te stellen speciale diensten aan u te verlenen waarbij we deze informatie zullen gebruiken, maar u krijgt alle gelegenheid om u vooraf uit te schrijven.

Blueberry Software kan persoonlijke informatie bekendmaken indien dit wettelijk verplicht is of indien men te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om a) te voldoen aan de wet; b) de rechten of eigendommen van Blueberryde site of de gebruikers van de Blueberry sites te beschermen en te verdedigen, en c) te handelen in omstandigheden waarin het noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Blueberry, onze sites of onze gebruikers of anderen te beschermen.

Financiële informatie
Wij gebruiken de van u verzamelde financiële informatie alleen om u te factureren voor producten en diensten die u via de site hebt gekocht, mocht dit nodig zijn. Op dit moment kunnen unieke identificatiegegevens worden verzameld om uw identiteit te verifiëren.

Beveiliging
Deze site heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik en de wijziging van de informatie onder ons beheer te beschermen en de door ons verzamelde persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Beleid inzake het verwijderen van gegevens
Op verzoek zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databanken verwijderen, met uitzondering van de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren (bv. aankoopgegevens, voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden).

Contactgegevens
Als u van mening bent dat Blueberry Software niet heeft voldaan aan deze Verklaring of als u een andere opmerking heeft, neem dan contact op met Blueberry Software via [email protected].