Video Tutorials

Redigering

Redigera ramar
Lägga till en videofil
Lägg till text
Markera markören
Lägg till vattenstämplar

Ljud

Spår och klipp
Ta bort brus
Blekning Ljud
Ändra volym
Lägga till ljud
Ta bort ljud
Infoga tystnad

För mer hjälp och handledning, besök FlashBack  Stöd